Aae

X-träning 2024, flickor och pojkar 9-14 år

Under de senaste 10 åren har Boo FF erbjudit spelare i olika åldrar möjligheten till extra träning utöver de träningar man får med sitt lag. Över 200 spelare per säsong har genom åren tagit tillfället i akt och utöver extra träning lärt känna nya spelare och tränare i en härlig mix. En mycket populär och utvecklande träningsverksamhet!

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som möjligt att fortsätta med sin idrott. I Boo FF ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska förena individuell utveckling och skapande av lagkänsla.

Boo FF finns till för fotbollsspelaren. Verksamheten sätter alltid barnens bästa i första rum. Som ett led i vårt arbete med spelarutveckling erbjuder vi de spelare som vill lite mer i åldrarna 9–14 år ett extra träningspass i veckan, utöver det egna lagets. Detta i form av vad vi kallar X-träning.


Vad är X-träningen och vad är syftet?

 • Tanken är att nå ut till de spelare som brinner lite mer för sin fotboll och har viljan att spela lite mer!
 • Träningarna kommer att i så stor utsträckning det är möjligt ligga så att de inte krockar med lagens ordinarie träningspass. Det är ett extra träningstillfälle i veckan och ska alltså inte ersätta lagets ordinarie träningar – "extra", inte "i stället för".
 • Träningen är en mötesplats där man träffar andra Boo FF-spelare utöver kompisarna i det egna laget. I takt med att spelarna blir äldre, spelformerna går från 5 via 7 och 9 till 11 spelare på planen och kanske några spelare slutar på vägen, ökar kraven för samarbete utanför det egna lagets gränser. Här förbereds spelarna genom denna träningsform att klara av att röra sig utanför sin trygghetszon och spela med nya kompisar och höra andra tränarröster.
 • Spelarna som anmäler sig till X-träningen tillhör fortfarande sitt ordinarie lag där de tränar, matchas och umgås som vanligt. X-träningen inverkar inte på lagens ordinarie verksamhet.
 • Spelarna kommer detta år (2024) delas in i mixade grupper med både flickor och pojkar i varje grupp men det kommer finnas möjlighet till rena flickgrupper om behovet skulle finnas. Dock ser vi stora fördelar med att mixa, träningarna blir bättre! Ingen hänsyn tas till lagtillhörighet, dvs man kan inte räkna med eller önska att få vara i samma grupp som sin kompis och vi blandar även åldersgrupper.
 • Grupperna kommer succesivt och löpande (veckovis) att nivåindelas utifrån kriterier som närvaro, attityd, inställning och tillfällig teknisk fotbollsnivå.
 • Träningen bedrivs i små grupper över 3 x 1 timmes pass. Varje vecka flyttas spelare mellan grupperna inom träningstimmen. Vid behov kommer spelare även kunna flyttas mellan träningstimmarna, detta dels för att säkerställa jämnt antal spelare mellan träningstimmarna, dels för att se till att individuella spelare får så lämplig utvecklingsmiljö som möjligt.
 • X-träningen är till för alla men vi vill att spelarna ska vilja vara där själva. Det ska ses som ett tillfälle att vilja utveckla sitt fotbollsspelande och där har spelaren själv den viktigaste rollen!
 • Träningsinnehållet fokuseras till teknik och spelförståelse, verksamheten ska ses som individuell träning i grupp
 • Träningspassen kommer att läggas upp utifrån vår spelarutvecklingsplan. För mer information läs mer:


Träningsmodell FP 9 år

Träningsmodell FP 10 år

Träningsmodell FP 11 år

Träningsmodell FP 12 år

Träningsmodell FP 13 år

Träningsmodell FP 14 år


Instruktörer och lagens tränare

Boo FF tillsätter en grupp externa arvoderade instruktörer som jobbar i X-träningen. Det kommer vara en mix av fotbollspersonal, kvalificerade instruktörer från SvFA samt utvalda arvoderade ungdomsinstruktörer som gjort bra ifrån sig i tidigare uppdrag i föreningen.

Som ett led i tränarutbildning erbjuder vi också gärna utvecklingsmöjligheten för de av er tränare, som jobbar i lagen i de aktuella årskullarna, som är intresserade att vara med och delta som instruktörer i denna verksamhetsmiljö. Ni får praktiskt jobba med extra intresserade spelare, med väl utvalda övningar, mentorstöd, tillsammans med erfarna instruktörer och har förtur till interna och externa utbildningar.

Är du intresserad av detta, kontakta mika.grote@booff.se.


FP2012/12 år

X- träningen kommer att vara en del av uttagningsprocessen för det förstalag/akademilag som bildas det året spelaren fyller 13 år, dvs för 12-åringarna. Anledningen till att vi väljer att använda X- träningen till uttagningstid är att spelarna under en längre period kommer känna sig tryggare i miljön och kan fokusera på fotboll samt att det är en möjlighet att se många spelare tillsammas. Information om den generella processen för uttagning till föreningens förstalag/akademilag kommuniceras separat till ålderskullens ledare och spelare under året.

Man kan naturligtvis vara med på X-träningen även om man inte vill vara med i ett förstalag/akademilag och det är heller inget krav att vara med i X-träningen för att komma med i ett förstalag.


Tid, plats, kostnad och anmälan

Tisdagar på Boovallen (v.34-43):

 • 16:00-17:00 för FP 9-10 år (födda 2015/14)*
 • 17:00-18:00 för FP 11-12 år (födda 2013/12)*
 • 18:00-19:00 för FP 13-14 år (födda 2011/10)*

* Notera att dessa träningstimmar är preliminära. Beroende på hur många spelare som anmäler sig i de olika åldersgrupperna samt vad i vet om spelarna (de som varit med under vårens träningar) kan man som spelare bli placerad i en annan träningstimme än ovan. Kallelser till varje träning skickas ut innan varje träning.


Kostnad: 1.000 kr

OBS! Kostnaden är den samma oavsett när man börjar under säsongen. Fakturan skickas i samband med anmälan.Anmäler dig gör du HÄRMd bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub