Nya nationella spelformer

Publicerad 2018-12-20 16:19
Svff spelformer
Boo FF har informationsmöte 11 mars! Anmälan på nästa sida. Match- och spelformer är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av spelförståelse och fotbollens färdigheter. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse.

Spelformer är den sista pusselbiten som skapar en helhet när det gäller spelar- och tränarutbildning. Målet är att alla barn och ungdomar som spelar fotboll ska få möjlighet att uppleva matchen som ett lärtillfälle. Övergripande handlar det om att barnen, i en matchsituation, får tillfälle att röra bollen ofta och utföra flera fotbollsaktioner. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt idrottande.

Om barnen får möjlighet att påverka, visa att de kan och känna tillhörighet i laget skapas motivation för att lära sig fotboll och fortsätta spela. Självklart handlar det också om behovet av att få ha roligt och uppleva glädjen i att utvecklas idrottsligt.

Spelformerna är beslutade av SvFF:s Repskap 1/12-17 och gäller för samtliga föreningar från och med 1/1 2019.

De fem spelformerna är följande:
6-7 år - 3 mot 3
8-9 år - 5 mot 5
10-12 år - 7 mot 7
13-14 år - 9 mot 9
15 år och äldre - 11 mot 11

De fem spelformernas progression gällande yta och antal spelare är analyserad för att bästa lärandesituation ska uppstå. Den generellt mindre planytan (3, 5, 7 och 9) är till fördel för spelarutbildning och påverkar antalet bollkontakter positivt. Även pedagogiska regler/riktlinjer hjälper ytterligare till och skapar en bra lärsituation. Speltiden har generellt ökats och en speltidsgaranti föreslås, för att alla barn ska få möjlighet att spela match och utvecklas.

De nya spelformerna har tagits fram med hjälp av en projektgrupp, med personer från svensk fotboll, d v s SEF, EFD, distrikt och SvFF.

För ytterligare mer information gå in på länken nedan och ta del av vad SVFF skriver om de nationella spelformerna.
Länk

Anmäl dig här.


Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md sponsorerhemsida
Md zlatan sport logo w zip rgb sport o zip i cool gray 6 c
ZLATAN SPORT är den perfekta serien funktionsprodukter för den som vill ta hand om sig, och känna sig som sitt bästa jag, varje dag.
Md 2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md woody orminge orm cmyk
Md handelsbanken 230x50 2
Md grafina ab
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub