Boo ff

Förebyggande arbete mot övergrepp och kränkningar i Boo FF

Publicerad 2017-11-13 16:55
Vi i Boo FF:s styrelse och klubbledning har beslutat att från och med 2018 följa Riksidrottsförbundets rekommendation att förstärka det förebyggande arbetet kring en trygg idrottsmiljö genom att från och med verksamhetsåret 2018 införa ett krav på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur Polisens belastningsregister.

Att vara ledare i en idrottsförening är ett förtroendeuppdrag.

I Boo FF är vi tillsammans runt 550 ledare som på olika sätt och i de allra flesta fall helt ideellt bidrar till den omfattande och meningsfulla verksamhet som vi tillsammans ska vara väldigt stolta över.

Vi gör detta för att vi som förening, våra fotbollsspelare, föräldrar, kommunen, sponsorer och andra intressenter ska känna sig trygga och ha fortsatt stort förtroende för våra ledare och för vår verksamhet.


Kort om belastningsregistret
I november 2013 beslutade riksdagen att idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ur Polisens Belastningsregister, på samma sätt som för personal i skola och barnomsorg. Lagen som trädde i kraft 18 december 2013 är en del i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Lagen innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av sexualbrott och våldsbrott, men inte exempelvis stölder eller trafikbrott.


Läs mer här.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub